2015

 • Decizia nr.7/27.04.2015 - Stabilirea cerințelor minime de alegere a Președintelui Consiliului de Administrație, cu atribuții de director
 • Hotărârea nr.5/27.04.2015 - Suspendarea contractului individual de muncă al Șefului Serviciului Salubritate, ing.dipl. Vulpașu Vasile, pe perioada cât deține funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, cu atribuții de director
 • Hotărârea nr.4/27.04.2015 - Se numește domnul Vulpașu Vasile în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, cu atribuții de director, începând cu data de 27.04.2014
 • Hotărârea nr.3/27.04.2015 - Se stabilește salariul de încadrare al Președintelui Consiliului de Administrație (cu funcția de director) al SC FLAPS SA Strehaia și indemnizația pentru fiecare din membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, începând cu data de 27.04.2015
 • Hotărârea nr.2/27.04.2015 - Se numește Consiliul de Administrație al SC FLAPS SA Strehaia, începând cu data de 27.04.2015, pentru un mandat de 4 ani
 • Hotărârea nr.1/27.04.2015 - Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015

2014

 • Hotărârea nr.14/30.05.2014 - Se stabilește salariul de încadrare al Președintelui Consiliului de Administrație (cu funcția de director) al SC FLAPS SA Strehaia și indemnizația pentru fiecare din membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, începând cu data de 01.06.2014
 • Hotărârea nr.13/30.04.2014 - Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014

2013

 • Hotărârea nr.12/27.11.2013 - Se aprobă actul constitutiv al societății (Statutul) și Regulamentul de organizare și funcționare. Se dispune ca reprezentații societății să apeleze la Poliția Comunitară Locală pentru respectarea și aplicarea Regulamentului de Ordine Publică. Se aprobă vânzarea mijloacelor fixe amortizate și scoase din uz și a fierului vechi. Se aprobă închirierea spațiilor și terenurilor ce sunt în administrarea SC FLAPS SA
 • Hotărârea nr.11/27.11.2013 - Se împuternicește domnul Vulpașu Vasile, Președintele C.A., pentru a semna toate hotărârile ce se vor lua în cadrul Adunării Generale a Acționarilor SC FLAPS SA, în vederea depunerii la Oficiul Registrului Comerțului
 • Hotărârea nr.10/27.11.2013 - Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013
 • Hotărârea nr.7/01.05.2013 - Se numește Consiliul de Administrație al SC FLAPS SA Strehaia, începând cu data de 26.04.2013, cu un mandat de 2 ani
 • Hotărârea nr.6/25.04.2013 - Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013
 • IP: 3.236.8.46
 • Browser: Unknown
 • Browser Version:
 • Operating System: Unknown
5.png4.png7.png5.png7.png
Vineri, 10 Iulie 2020 01:53

Strehaia

SC FLAPS SA, Strehaia